top of page

Historia

KURORTEN YTTERÅN

Det kanske inte verkar så när ni passerar byn på E14, men Ytterån är en väldigt speciell ort med en mycket intressant historia. Byn ser kanske inte särskilt märkvärdig ut men den ruvar på många hemligheter och sensationer som dessvärre håller på att falla i glömska. 

Ytterån är en liten ort i Krokoms kommun. Byn är vackert belägen mellan två sjöar: Alsensjön och Storsjön. Idag har Ytterån cirka 200 invånare, men annat var det vid förra sekelskiftet då Ytterån hade sin storhetstid - som en kurort. Det är lite denna kurortskänsla vi vill återskapa med detta glasskafé - och jag lovar, glassen och kaffet är mycket godare än surbrunnsvattnet!

YTTERÅNS HISTORIA

Redan år 1756 upptäckte prosten Henning Tideman en hälsosam källa i byn där han anade att det fanns järnhaltigt vatten. Han lät undersöka vattnet, och källan visade sig vara en riktig surbrunnskälla, en så kallad ”martialisk surbrunn”. Vad detta innebar var att källan var järnhaltig samt hade kolsyrehaltigt vatten. Ytterligare två källor hittades med samma karaktär, och de benämndes “Ytterå hälsobrunn”. En av källorna låg precis här vid ån, strax bredvid Åparken. 

Prosten Tideman tog med släkt och vänner till källorna för att "dricka brunn". Tideman hade till och med en brunnsbön, som låt så här: 

“Gud, wår lifs och helsos Herren, låte väl bekomma”

Ryktet om källan spreds och den jämtska societeten började göra sina utflykter till Ytterån. Prosten Tideman har gjort en dagboksanteckning från den 1 augusti 1756 där han skriver om hur ett litet sällskap kurgäster "drack brunn" och samtidigt blev underhållna med fiolspel av Studiosus musicus, Erik Tideman. Det var så det började, Ytteråns storhetstid som kurort.

 

RYKTET SPRIDER SIG

Ett badhus byggdes i byn under 1860-talet vilket fick fler att besöka orten, men det var när järnvägen kom 1882 som turismen verkligen tog fart. Under denna tid var det mycket populärt inom societeten att "dricka brunn", så en resa till Ytterån ansågs vara både exotiskt och trendigt. 1886 grundades Ytterå Brunns- och badanstalt. Det var något som kanske bäst skulle liknas med nutidens äventyrsbad eller playa - i Ytterån! 

 

Enligt kurorts-programmet för 1889 kan vi läsa följande:

“Sjukdomar för vilka kurorten särskilt lämpar sig äro: Bröstsjukdomar, mag- och tarmkatarrer, förstoppning, blodbrist, allmänsvaghet, nervös huvudverk, gikt, njurlidande, blåskatarr m.m.”

 

Under denna blomstrande kurortstid fanns fem hotell i Ytterån med totalt 60-70 bäddar, och många privatpersoner hyrde också ut rum till gästerna. Kurortsturisterna kom inte bara från Stockholm, utan från hela Sverige men också från Tyskland, Frankrike och Italien.  Ytterån fick en internationell atmosfär under denna tid.

 

På en holme i Storsjön fanns såväl restauranG, kägelbana och dansbana. Dessutom fanns en tågstation och flera båtlinjer på såväl Storsjön som Alsensjön. Ytterån var minst lika trendig då som Åre är idag.  

 

FOTOGRAFEN G. SCHMALLE

När Ytteråns Brunns- och Badanstallt hade sin höjdpunkt och orten sprudlade av liv anlitades en fotograf för att föreviga ortens framgångar. 

 

Herr Schmalle föddes i Berlin och kom från en hantverkarsläkt där han fick lära sig hattyrket. 1864 bröt tysk-danska kriget ut och för att slippa militärtjänst flydde han till Sverige. Han hamnade till slut i Alsen och gifte sig med en dam vid namnet Lovisa. Schmalle försörjde dem med att tillverkade hattar och tussar av ull, men tillsammans öppnade de också ett kafé. Schmalles fru Lovisa sägs ha kokat ett gott och starkt kaffe. På orten kan man ännu höra uttrycket “det här smakar Schmalle-Lovisa-kaffe” och det är den bästa komplimang ett kaffe kan få!

 

Men det är som fotograf i Ytterån som G. Schmalle gjorde stordåd för Ytterån. Det är tack vare honom som det finns så många fotografier bevarade som ger oss en uppfattning om hur Ytterån blomstrat och förändrats genom tiden.

 

EN NY START FÖR YTTERÅN

Enligt årets program, kan kurorten Ytterån erbjuda lite annat än rostfärgat kolsyrat vatten. Vi har kommit fram till att glass i stora lass och en stunds avkoppling är det som är bäst för såväl själen och sinnet. 

Vi tror oss inte kunna bota vare sig gikt, tarmkatarrer eller njurlidande men däremot kan vi kanske bota tristess, ensamhet och sällskapssjuka. 

 

Stanna hos oss en stund och avnjut en glass. Känn historiens vingslag och förpassa er i fantasin tillbaka till kurortstiden. Du får själv bli fotograf som G. Schmalle och ta en selfie med din utsökta portion glass. Någon duglig doktor som Wilhelm Hultkranz har vi inte heller, men dock en väldigt smaksäker och underhållande kock. 

Självklart som traditionen önskar serverar vi även kaffe som vi kan garantera smakar "Schmalle-Lovisa-kaffe”.

Sommarens återuppväckta Jämtländska kurort Ytterån har en spännande och framgångsrik historia och är definitivt värd ett besök, om inte för historian, så kom för glassen!

Old photo 3.jpg
bottom of page